Buurtbar – Miet Vandebroek

Verbinden, ontmoeten en lekkere koffie

In 2015 wilde ik, als medewerker van Oasis vzw, een project opstarten om buurten in Beringen te versterken. Ik merkte dat er heel wat eenzaamheid was bij ouderen in Beringen. Vervolgens kwam ik op het idee om mensen samen te brengen met koffie en gebak. Het idee ‘De Buurtbar’ was geboren. De Buurtbar staat van mei tot september op verschillende pleintjes in Beringen. Samen met 15 vrijwilligers zorgen we voor lekkere koffie, taart en een goede babbel. Bezoekers kunnen voor een kleine prijs koffie drinken en anderen ontmoeten. Naast ontmoeting willen we mensen ook toeleiden naar verschillende diensten en partners in Beringen. Op deze manier verlagen we drempels. We proberen vooral ouderen te bereiken die zich eenzaam voelen en uit de boot vallen.

Daarnaast organiseren we i.s.m. de Bib een Digibabbel. Hierbij helpen we senioren met hun vragen over het gebruik van een smartphone, laptop, tablet, … Ook studenten uit de hogeschool PXL namen deel aan dit project. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk intergenerationeel te werken.

Als Christelijke organisatie geven we tijdens onze bijeenkomsten ook aandacht aan zingeving en dialoog.

 

Bruggen bouwen

Door samen te werken met verschillende partners zoals het Blauwe Huis en RIMO, bouwen we bruggen naar andere werkingen en diensten. We zien onszelf als brugfiguur voor ouderen naar organisaties als het dienstencentrum en OCMW. Op deze manier trachten we senioren in armoede of eenzaamheid op te sporen. We staan altijd open voor samenwerkingen met andere verenigingen. Zo vinden senioren in onze buurtbar op iedere tafel een ‘ideeën-folder’, die alle activiteiten voor de doelgroep bundelt.

 

Duurzaam groeien

Ondanks de coronacrisis trachten we alsnog i.s.m. het Blauwe Huis onze werking te organiseren. In de toekomst hopen we ons concept te kunnen uitrollen over meerdere buurten en onze partnerschappen uit te breiden. Intergenerationeel werken dragen we een warm hart toe. Doelgroepen zoals jongeren of kinderen willen we graag meer bereiken in de toekomst. We blijven wel de focus houden op het lokale en kleinschalige wat eigen is aan het project.

De goede babbels met senioren en positieve feedback van mensen maakt dat vrijwilligers met plezier koffie zetten in de Buurtbar!

Meer info:

www.buurtbar.be

T 0494 34 41 74 (project coördinator Miet)

buurtbarberingen@gmail.com of miet.vandebroek@oasisbe.org