Buurt en wijken – Subsidie buurt/wijkfeesten

Elk straat-, buurt- of wijkcomité kan bij de cultuurdienst een subsidie van maximum 100,00 euro per kalenderjaar aanvragen voor de organisatie van een buurt-, straat- of wijkfeest. Deze subsidie vergoedt de basiskosten van de organisatie zoals drukwerk, verzekeringen of huur van materiaal. In het subsidiereglement vind je meer info.

Voorwaarden

  • de activiteit vindt plaats op het grondgebied van de stad Beringen
  • de initiatiefnemers wonen in de betrokken straat, wijk, buurt of een afgebakend deel ervan
  • de activiteit richt zich tot alle inwoners van minstens een volledige straat of straatgedeelte met minimum 20 geografisch gegroepeerde en geregistreerde huisnummers
  • uitgesloten zijn privefeesten, familiefeesten, feesten van vzw's, horecazaken, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale cohesie, activiteiten met winstoogmerk, schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter
 

Aanpak

De volledige aanvraag dien je ten laatste zes weken voor de activiteit in bij de dienst cultuur en bevat minstens de volgende gegevens
  • contactgegevens en handtekening van minstens twee initiatiefnemers; dit moeten twee volwassen personen zijn die wonen op verschillende adressen binnen het opgegeven gebied
  • plaats, datum, omschrijving van de activiteit, deelnameprijs en de straat of straten waar je de activiteit organiseert
  • omschrijving van de kosten
  • een rekeningnummer waarop de eventuele subsidie gestort kan worden
  • de aanvraag richt je aan de dienst cultuur, Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen of verstuur je via mail naar cultuur@beringen.be

De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen. Voor de uitbetaling van de subsidie bezorg je de cultuurdienst maximum twee maanden na de activiteit de nodige documenten om de onkosten te verantwoorden (uitnodigingen, foto's, affiches, rekeningen, ...).

Meenemen

Volledig ingevuld aanvraagformulier.