Burenbemiddeling

Ervaar je overlast door de luide muziek van je buur, zijn blaffende hond of overhangende takken? 

Een goed gesprek kan vaak ergernissen oplossen. Als met je buur praten moeilijk verloopt, dan is burenbemiddeling misschien iets voor jou. Deze brochure geeft meer info over het verloop van een burenbemiddelingsproces.

Stappenplan

1. Aanmelding

Meld een burenconflict met de wens tot bemiddeling aan bij de daarvoor aangeduide
contactpersoon (aangestelde bemiddelaar of lokale coördinator).

Typische burengeschillen gaan over:

  • Afscheiding tussen de percelen
  • Onderhoud van de tuin
  • Geur- en geluidsoverlast
  • Huisdieren
  • (Verbale) agressie

Burenbemiddeling kan NIET worden opgestart in volgende gevallen:

  • Er is reeds een juridische procedure over het conflict opgestart
  • Het betreft een (intra)familiaal conflict
  • Het is een conflict met een machtsverhouding (bv. huurder-verhuurder, werkgever-werknemer,…)

2. Selectie van de bemiddelaar

Na aanmelding en eventueel intakegesprek met de klagende partij wordt een beschikbare bemiddelaar aangeduid.

3. Intakegesprek met de betrokken partijen

Aanmeldende partijen

De aanmelder wordt gehoord. Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling, zal de bemiddelaar de mogelijkheden en beperkingen van de methodiek uitleggen.

De andere partij

De bemiddelaar legt ook de andere partij uit wat een bemiddelingsproces inhoudt. Hij onderstreept daarbij zijn inhoudelijke neutraliteit.

4. Bemiddelingsgesprek

Nadat de bemiddelaars beide buren apart gesproken hebben en ze wensen in te gaan op het aanbod van de bemiddeling, kan het bemiddelingsgesprek gepland worden.

Fase 1: onthaal

Beide partijen worden ertoe gebracht om, bij voorkeur op directe wijze, met elkaar te communiceren.

Fase 2: opening van het gesprek

Uitleg over de procedure, de neutrale rol van de bemiddelaar en de spelregels voor beide partijen.

Fase 3: Informatie omtrent de feiten en emoties

Elke partij geeft zijn visie op de feiten. De bemiddelaar stelt vragen, maar oordeelt op geen enkele manier.

Fase 4: Oriëntatie op de belangen en wensen

Overleg met begrip voor elkaar en voor een uitkomst die gewenst is door beide partijen.

Fase 5: zoeken naar een oplossing

Beide partijen komen zelf met voorstellen tot oplossing. De bemiddelaar hakt geen knopen door.

5. Afspraken over communicatie aan derden

De bemiddelaar spreekt af wat aan derden gecommuniceerd mag worden omtrent de afloop.

Zit je nog met vragen?

Neem gerust contact op via burenbemiddeling@beringen.be.
Wist je trouwens dat de hele bemiddelingsprocedure GRATIS is?