Buitenlandse akte – registratie

Akten van de burgerlijke stand die in het buitenland werden opgemaakt, kunnen geregistreerd worden in de gemeente van inschrijving. Dit doe je door een geldige akte in te dienen op de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Bepaalde buitenlandse akten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen. Daarnaast moeten akten ook voldoen aan bepaalde vormvereisten, enzovoort.

Procedure

Gezien de complexiteit van de materie maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken

  • online
  • via het algemeen nummer
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart en/of paspoort
  • een recent afschrift of uittreksel van de akte van de burgerlijke stand, voorzien van de nodige legalisaties en gelegaliseerde vertaling naar het Nederlands

Kostprijs

De registratie is gratis.