Budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of gasmeter die wordt opgeladen via een systeem van voorafbetaling. De budgetmeter werkt met een oplaadkaart. Je laadt de kaart van de budgetmeter op voor een bepaald bedrag.
Daarna kun je energie verbruiken tot het bedrag is opgebruikt. Daarna moet je de kaart opnieuw opladen.

Als je leverancier je contract opzegt en je na twee maanden geen nieuwe leverancier hebt, wordt de netbeheerder je leverancier. Je krijgt dan de kans om je schulden af te betalen via het opstellen van een afbetalingsplan met het OCMW, een erkend schuldbemiddelaar of de netbeheerder Fluvius.

Als je je rekeningen ook bij de netbeheerder Fluvius niet betaalt, stelt je netbeheerder je in gebreke en komt deze een budgetmeter plaatsen. Als je de plaatsing van een budgetmeter weigert, dan kan je netbeheerder je helemaal afsluiten van elektriciteit en aardgas.

De plaatsing van een budgetmeter is gratis. Voor het verbruik betaal je:

  • de sociale maximumprijs als je daar recht op hebt
  • in de andere gevallen een vastgelegde prijs, die iets hoger ligt dan de prijzen van de commerciële leveranciers
Op het moment dat de budgetmeter geplaatst wordt, krijg je een budgetmeterkaart, een handleiding en een lijst met de dichtstbijzijnde oplaadpunten. Als je zowel een elektriciteits- als een aardgasbudgetmeter hebt, krijg je voor elk een aparte kaart.

Je moet dan eerst de budgetermeterkaart voor een bepaald bedrag opladen. Bij OCMW Beringen kun je de budgetmeterkaart enkel met bankcontact opladen. Voor andere oplaadpunten kan het soms ook nog cash. Wanneer je thuis de kaart in de budgetmeter plaatst, kun je zolang elektriciteit of gas gebruiken tot het bedrag op je kaart opgebruikt is. Daarna val je terug op een noodkrediet. Je moet je kaart dan gaan herladen.

Heb je in de winterperiode geen geld om de kaart op te laden, dan heb je voor aardgas mogelijk recht om een minimale levering. De budgetmeter voor elektriciteit voorziet niet altijd een minimale levering aan elektriciteit. Informeer je hierover bij het OCMW.

Het opladen van de budgetmeter doe je bij OCMW Beringen tijdens de openingsuren. Hiervoor breng je mee: je kaart van de budgetmeter en je bankkaart, met voldoende provisie voor het op te laden bedrag.