Brug Tervant

Albertkanaal, brug Tervant en kolenhaven

1850

Uitgraven van het verbindingskanaal van Dessel naar Hasselt, het snijdt Tervant doormidden.

1858

Bouw van de eerste brug in Tervant over het verbindingskanaal.

1925

Aanleg van de lossing voor de koolmijn aan de kanaalkom van het verbindingskanaal.

1930

Start van de werken aan het Albertkanaal om Antwerpen met Luik te verbinden.
De bedding van het verbindingskanaal wordt deels gebruikt voor de aanleg van het Albertkanaal.

1938

Opening van de eerste gelaste parabool Vierendeelbrug in Tervant.
Het Albertkanaal telt 66 bruggen waarvan 25 van het type Vierendeel.

1939

Inhuldiging Albertkanaal door koning Leopold III.
Uitgraven van de kolenhaven die via het kolenspoor verbonden is met de mijn in Beringen.

1940

Op 10 mei om 17.00 uur dynamiteert de Belgische genie de brug om de Duitse opmars te vertragen.

1940-1958

Een vlot zorgt voor de overzet van mensen en klein materiaal.

1958

De nieuwe geklonken parabool Vierendeelbrug in Tervant wordt ingehuldigd.

2021

De Vierendeelbrug in Tervant wordt gesloopt, één segment wordt behouden als monument.

2022

Inhuldiging van het monument en de nieuwe generieke brug.


Deze tekst kwam tot stand met dank aan Paalonline.