Bouwvoorschriften

Wanneer je een woning wil bouwen of de buitenkant verbouwen, dan moet je in België bepaalde stedenbouwkundige voorschriften respecteren. Deze bouwvoorschriften bepalen bijvoorbeeld of je een open of een gesloten woning mag bouwen, maar ze hebben ook betrekking op de hoogte van de woning, de dakhelling, de kleuren van de bakstenen of de materialen die je wil gebruiken. Vanaf de eerste schets van het bouwplan kan je dus best rekening houden met wat de voorschriften van het perceel toelaten en/of verbieden. Deze bouwvoorschriften kan je bij bij ons opvragen.
Deze gegevens vraag je aan via ruimtelijkeordening@beringen.be.
Gelieve hierin je persoonlijke gegevens en het adres en/of het kadastraal perceel te vermelden.
We bezorgen dan zo spoedig mogelijk de voorschriften die van toepassing zijn op het gevraagde perceel.