Bouwverordening

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een stad.

Er zijn enkele verordeningen die gelden voor het Vlaamse gewest.

Voor de stad Beringen zijn er 2 bouwverordeningen.

Link naar het DSI-loket voor meer informatie, zoals de voorschriften en de contour van de BVO.

Alle gemeentelijke BVO's