Bouwverordening

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een stad.

Er zijn enkele verordeningen die gelden voor het hele Vlaamse gewest.

Voor de stad Beringen zijn er 2 bouwverordeningen.