Bouwplan of bouwvergunning bestellen

Zo goed als elk gebouw of elke woning beschikt over een bouwplan. Bij oudere gebouwen is het mogelijk dat er geen bouwplannen beschikbaar zijn. De bouwplannen die beschikbaar zijn bij de stad Beringen zijn deze die werden vergund.
Aan het opvragen van een bouwplan of een bouwvergunning is een kleine vergoeding verbonden.

Het plan wordt standaard in pdf-formaat bezorgd via mail:

 • 15,00 euro per dossier (bevat 1 plan of de vergunning) + 5,00 euro per bijkomend plan
 • bijkomende kosten voor het afdrukken
  • zwart-wit: 15,00 euro per plan (A3 of groter = 0,50 euro en A4 = 0,25 euro)
  • kleur: 30,00 euro per plan (A3 of groter = 1,75 euro en A4 = 1,50 euro)
Voor het aanvragen van een bouwplan of een bouwvergunning zijn er 2 stappen. Voor het bouwplan  moet men wel eigenaar zijn van het perceel of toestemming van de eigenaar hebben.
 1. Historiek opvragen van het perceel; om een overzicht te krijgen van de vergunningen die werden verleend op het desbetreffende perceel
 2. Aanvragen van het bouwplan of de bouwvergunning volgens dossiernummer
  • als je de historiek/overzicht via mail hebt ontvangen kan je overgaan tot het bestellen van een bouwplan
  • indien het niet duidelijk is van welk dossier je een bouwplan wenst te bestellen, kan je dit op afspraak inkijken
  • je vraagt dit aan via Bouwplan of bouwvergunning bestellen
  • als je geen eigenaar bent van de woning dien je de volmacht, toestemming van de eigenaar toe te voegen als bijlage
  • als je nog geen jaar eigenaar bent van de woning dien je een eigendomsbewijs (verkoopakte of overeenkomst) toe te voegen als bijlage