Bouwmeesterscan

Duurzaam wonen en leven, in combinatie met een beter ruimtegebruik, zijn de belangrijkste thema's om onze planeet ook in de toekomst leefbaar te houden.

Voor Beringen werd er een Bouwmeester Scan opgemaakt.
Een team van experten heeft de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart gebracht. De basis voor tips en concrete projecten om de overgang naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving waar te maken.

De Bouwmeester Scan voor Beringen vind je hier. De projectvoorstellen voor De Cité vind je vanaf p100.