Bouwaanvragen voor kleine werken

Als je over een vergunde toestand beschikt en je wenst enkele veranderingen toe te brengen aan je gebouw en/of perceel moet je je houden aan de meldingsplicht of vergunningsplicht tenzij je onder het vrijstellingsbesluit valt.

De gedetailleerde uitleg over welke werken onder welke categorie vallen vind je hier.

Zijn er op je perceel strengere regelgevingen van toepassing, zoals een BPA, RUP of verkavelingsvoorschriften, maak dan een afspraak voor meer informatie.