Bouw- en milieuovertreding

Als er inbreuken zijn op de reglementering van de ruimtelijke ordening of op vlak van milieu of bouw, denk bijvoorbeeld aan niet correct uitvoeren van een omgevingsvergunning, sluikstorten, niet-vergunde activiteiten, illegale lozingen, grondwerken, verbouwingen zonder vergunning, kappen van bomen,..., dan is dit strafbaar en spreekt men van een (bouw-)misdrijf.

Een misdrijf melden kan via ruimtelijkeordening@beringen.be of milieu@beringen.be met enkele duidelijke foto's, een uitgebreide uitleg en het adres. Nadien zal de bouwtoezichter, lokaal toezichter of milieuhandhaver deze klacht verwerken en indien nodig contact opnemen.