Bomen

Hoe werken wij? 

Alle laan- en parkbomen zijn geïnventariseerd en en krijgen het volgende beheer:

  1. Veiligheidscontrole om de 4 jaar.
  2. Risicobomen krijgen jaarlijks een controle.
  3. Begeleiding snoei van jonge bomen om de 2 jaar.
  4. Onderhoud snoei van volwassen bomen om de 4 jaar.
  5. Vormsnoei jaarlijks, 2-jaarlijks of 4-jaarlijks, afhankelijk van de gevormde boom. Deze snoei-ingreep wordt beperkt en omgevormd omwille van de risico's en de hoge onderhoudskosten.

Dringende ingrepen kan je wel nog steeds melden. Die worden dan beoordeeld door de dienst en zo snel als mogelijk opgelost. Het bomenbestand van de stad Beringen wordt oordeelkundig gesnoeid, zoals te zien op bijgevoegde afbeelding. Het inkorten van bomen valt  daar niet onder gezien de hogere onderhoudskosten en risico’s bij storm. 

Het belang van bomen in een stad! 

Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ze zorgen dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is en houden regenwater vast.
Bovendien nemen bomen CO2 op en zetten dit om in zuurstof.  

Bomen zijn dan ook cruciaal in de strijd tegen klimaatopwarming. Immers, bomen in de stad helpen de temperatuur te verlagen.
Door de schaduwvorming komt er minder zonnestraling op het oppervlak terecht en warmte wordt geabsorbeerd door verdamping van vocht uit de bladeren. 

Een variatie van bomen biedt bovendien plaats en voedsel voor vogels, insecten en zoogdieren. Zo dragen ze bij tot een grotere biodiversiteit.  

Vaak stijgt door hun aanwezigheid de waarde van onroerend goed in de buurt. Immers, woningen in een groene omgeving hebben een hogere marktwaarde. 

Bomen vormen tot slot onderdeel van grotere blauwgroene netwerken. De toepassing van zoveel mogelijk aaneengesloten (blauw)groene structuren kan de natuurlijke voedselkringloop van bomen verbeteren én de sponswerking in de stad vergroten.
Op die manier kan ook regenwater in de open bodem beter infiltreren, wat de druk op het watersysteem tijdens hevige regen vermindert.  

Aanvraag tot het vellen van de boom. 

De stad Beringen probeert het bomenbestand zo lang mogelijk in stand te houden. Bomen die afgestorven zijn of aan het aftakelen zijn kunnen geveld worden, maar worden altijd gecompenseerd door nieuwe bomen. Gezonde bomen worden niet geveld. Bij een bouwaanvraag dienen bestaande bomen en de toestand van deze bomen gemeld te worden.  

Wat als bomen zonlicht wegnemen? 

Er worden geen bomen geveld of ingekort omwille van zonnepanelen. In de mate van het mogelijke wordt bij nieuwe aanplantingen rekening gehouden met zonnepanelen.  

Wat met hinderende takken, wortels, bladeren, vallende vruchten en klein dood hout?  

Enkel laaghangende takken die de doorgang belemmeren of takken die tegen woningen of constructies aan (kunnen) komen worden beschouwd als hinderende takken. Alle andere overhangende takken worden niet beschouwd als hinder. Melden van hinderende takken kan hier.  

Bij problemen met wortels trachten we de boom altijd te behouden. Klachten over wortelopdruk bij muurtjes op de perceelgrens of klinkerverhardingen op het openbaardomein zijn voor de aangelande zelf. Meestal zijn deze ook op eigen initiatief  geplaatst. Nieuwe bomen worden altijd met wortelwering aangeplant. 

Vallende bladeren, vruchten en klein dood hout worden niet als hinder beschouwd door de stad. 

Toch nog een melding? Meld het dan hier