Bladerbakken

Afgevallen bladeren zorgen soms voor overlast, maar kan je vaak wel nuttig gebruiken. Je kan ze composteren en terug als voedingsbron gebruiken tussen de beplanting. Een dikke laag bladeren, op een vaste plantenborder, beschermt de planten tegen de vrieskou. Je kan een wal maken, waar de bladeren in kunnen verteren. Er zijn ook bladeren die snel verteren en na de winter vind je hier bijna niets meer van terug.

Tijdens de periode van 1 november tot en met 31 januari kan je gratis met jouw bladafval terecht op het recyclagepark. Het moet wel gaan om zuiver bladafval van bomen van openbaar domein en niet om ander fijn tuinafval of snoeihout. Wie tussen zijn bladafval ander afval vermengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn vrijstelling groenafval. De parkwachters zullen hierop toezien.

De bladerbakken worden geplaatst en geledigd op verschillende locaties.

Richtlijnen toegepast voor het bepalen van deze locaties:

  • de bomen moeten eigendom zijn van de stad en mogen geen deel uitmaken van een bos, houtkant, trage of holle weg
  • bomen die op de grens staan en waarvan de stad maar voor een klein aandeel mede-eigenaar is, komen niet in aanmerking
  • de bomen moeten behoren tot een laanbeplanting
  • grote laanbomen krijgen voorrang op kleine laanbomen
  • individuele bomen of bomen die behoren tot een groep die kleiner is dan vier bomen, komen niet in aanmerking
  • laanbeplantingen met ziekten (paardekastanjemineermot) of slecht verterende bladeren krijgen (om de ziekte te bestrijden) voorkeur op goed verterende bladeren
  • de bladerbakken worden strategisch geplaatst, zodat ze vlot geleegd kunnen worden
  • de bladerbak is alléén bedoeld voor bladeren afkomstig van het openbaar domein: takken, gras, zwerfvuil, afval en stenen sorteer je op een ander manier. Bij misbruik wordt de bladerbak niet meer geledigd of weggehaald