Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een BPA is een bestemmingsplan voor een bepaald gebied. Voor bepaalde delen van de stad is zo een BPA opgemaakt. Een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften bepalen welke bestemming aan elk perceel wordt gegeven.

Een BPA legt eveneens vast wat er in de verschillende zones gebouwd mag worden en hoe dit moet gebeuren.                                                                                    

Sinds de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden er geen BPA’s meer opgemaakt, maar wel Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

Er kunnen ook nog andere voorschriften van toepassing zijn op het perceel.

Link naar het DSI-loket voor meer informatie, zoals de voorschriften en het grafisch plan van het BPA.
Alle BPA's