Bijenvriendelijkste gemeente

Beringen is Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen en haalt 6 prijzen binnen op de Openbaargroen-awards

Al enkele jaren doet Beringen mee aan de Openbaargroen-awards van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Een delegatie werknemers en schepenen van de stad trok naar Diksmuide om de realisaties in onze openbare ruimte te presenteren aan de andere gemeenten.
 
Tijdens deze achtste editie is ontharding het centrale thema en zoals gewoonlijk zijn er drie categorieën: Groene Gemeente, Bijenvriendelijke Gemeente en Gemeente in bloei. Binnen de eerstgenoemde diende de stad vier projecten in.
Op de erfgoedzone op de begraafplaats in Beringen-centrum werd de kiezel vervangen door inheemse beplanting.
Op de begraafplaats in Paal vernieuwden we de aanplanting en groeien sinds kort extra bomen.
Verder werden we laureaat in de categorie Groene ader voor het project rond klimaatbomen en tenslotte geldt de herinrichting van de Steenovenstraat met de laanbomen en infiltratiestroken in het gras als voorbeeld. Door de berm op een natuurlijke wijze te beheren zorgen we voor een waardevol groenelement, verhogen we de biodiversiteit en het waterinfiltrerend vermogen.
 
Nadat we binnen de categorie Bijenvriendelijke gemeente in 2021 goud behaalden, riep de jury ons dit jaar uit tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners. 
In dit luik vormt sensibilisering een belangrijk aspect. Rond Week van de bij organiseren we jaarlijks heel wat activiteiten die het brede publiek bereiken. Daarnaast stimuleren we landbouwers om in hun perceelsranden ruimte te voorzien voor wilde planten en bloemrijke grasstroken. Tenslotte kregen de onderhoudsploegen een opleiding om begraafplaatsen bloemrijker en ecologischer te beheren. Deze beloning is een grote voldoening.
 
In het laatste wedstrijdonderdeel ‘Gemeente in bloei’ willen VLAM en de VVOG de bloemenrijke beplantingen in de openbare ruimte stimuleren. Er werden allerlei verschillende soorten toepassingen van bloeiende planten onder de loep genomen: eenjarigen, vaste planten, bloemenmanden, bloembollen, bakken en torens. Hoewel we een kurkdroge zomer achter de rug hebben, was de jury meermaals gecharmeerd door de bloemenweelde en de creatieve toepassingen ervan. Binnen dit project behaalden we zilver.
 
Ook in de toekomst blijven we ons inzetten voor biodiversiteit en groene leefomgevingen.
We proberen volgend jaar dan ook de resultaten te evenaren.