Bewonersparkeren

De houders van een bewonerskaart mogen langer dan 2 uur parkeren in de blauwe zone. Momenteel zijn er enkel bewonerskaarten te verkrijgen voor bewoners van Beringen-centrum die in de blauwe zone wonen.

Voorwaarden:
je mag niet beschikken over een garage of een standplaats
/  er wordt maar 1 bewonerskaart per wooneenheid afgeleverd
een bewonerskaart wordt maar aan één nummerplaat gekoppeld
kostprijs bedraagt 50 euro per jaar
een bewonerskaart moet ieder jaar vernieuwd worden
de houder van de bewonerskaart kan een duplicaat van de kaart verkrijgen wanneer deze verloren, gestolen, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is, mits een vergoeding van 25 euro (bewijs aangifte van de politie dient bijgebracht te worden). De beschadigde of onleesbare kaart moet afgegeven worden bij afgifte van het duplicaat

Bewonersparkeren is enkel toegestaan in volgende straten:
Brugstraat, Blijkstraat en Hasseltsesteenweg. Dit zal ook zo vermeld worden op de bewonerskaart. De bewonerskaart dient steeds goed zichtbaar aangebracht te worden in het voertuig, zoniet valt het voertuig onder de normale regeling van de parkeerkaart met beperkte parkeerduur en dient men de parkeerschijf te plaatsen.
Indien er misbruik van de bewonerskaart wordt vastgesteld zal er een retributie van 25 euro per overtreding worden opgelegd en 1 jaar verlies van de bewonerskaart.

De blauwe zones waar bewonersparkeren is toegelaten
worden aangeduid met: uitgezonderd bewoners.

Een bewonerskaart vraag je aan via parkeren.beringen.be@streeteo.com. Voor het aanvragen van een bewonerskaart maak je volgende documenten over:
- een uitlezing van je identiteitskaart (met een kaartlezer thuis of bij de dienst verkeer / dienst burgerzaken)
- een kopie van het inschrijvingsbewijs van de auto
- als je niet de eigenaar van het voertuig bent, een verklaring van de eigenaar dat je bestendig gebruiker bent.
De 50,00 euro die je per jaar moet betalen voor de bewonerskaart maak je over aan Indigo op het rekeningnummer IBAN BE55 0689 0566 1644 met vermelding van je naam en adres.
Na ontvangst van de betaling maakt Indigo de bewonerskaart op en stuurt deze per post aan je toe.