Bewijs van nationaliteit

Een 'bewijs van nationaliteit' is een document dat officieel je nationaliteit bevestigt. Wanneer je de Belgische nationaliteit bezit, kun je hiervoor terecht bij stad Beringen. Indien je geen Belgische nationaliteit bezit, vraag je een 'bewijs van nationaliteit' aan via het consulaat of de ambassade van je land. 

Een bewijs van Belgische nationaliteit wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • iedereen die een 'bewijs van nationaliteit' op zijn naam vraagt, krijgt dit zonder voorwaarden
  • ook de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd) of een bijzondere gemachtigde (bijvoorbeeld notaris of advocaat) kan een 'bewijs van nationaliteit' van een persoon krijgen
  • de afgifte aan derden kan alleen voor zover dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende aanvraag met vermelding van de bepaling waarop deze aanvraag is gesteund

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen
  • op afspraak, aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking
  • via het thuisloket
  • via mail burgerzaken@beringen.be
  • via iemand anders, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft

Meenemen

Je identiteitskaart.

Externe links