Bewijs van leven

Een 'bewijs van leven' is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent. Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

Een 'bewijs van leven' moet persoonlijk aangevraagd worden of via iemand anders, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

Je identiteitskaart.