Enquête mantelzorgers

GESLOTEN

Het lokaal bestuur nam eerder de keuze om de mantelzorgpremie op te nemen in haar meerjarenplanning. Deze mantelzorgpremie wordt nog dit jaar uitgerold. Daarnaast wordt gewerkt aan een breed mantelzorgplan ter ondersteuning en omkadering voor alle mantelzorgers.

Via een enquête worden noden en behoeftes van onze mantelzorgers in kaart gebracht. Die feedback wordt verwerkt in een ruimer mantelzorgbeleid. Op deze manier zorgen we voor een beleid dat meegroeit en meedenkt met de mantelzorgers. 

Ben jij een mantelzorger? Vul dan zeker de enquête in.

Wil je meer informatie? Meld je aan voor de nieuwsbrief via mantelzorg@beringen.be of T 011 44 95 00. Je kan hier ook een papieren versie van de enquête opvragen.