Beringen bevraagt inwoners over mantelzorgbeleid en -premie

Gepubliceerd opvrijdag 19 mrt 2021 om 10:55

Het lokaal bestuur nam eerder de keuze om de mantelzorgpremie op te nemen in haar meerjarenplanning. Deze mantelzorgpremie wordt nog dit jaar uitgerold. Daarnaast wordt gewerkt aan een breed mantelzorgplan ter ondersteuning en omkadering voor alle mantelzorgers.

Schepen van Zorg en Welzijn Hilal Yalçin legt het belang hiervan uit: “De tendens dat mensen zolang mogelijk in hun eigen thuisomgeving (willen) blijven, zelfs in een zorgsituatie, geldt ook voor Beringen. Dat betekent dat steeds meer mensen dagelijks hulp en ondersteuning aan huis nodig hebben. Die zorg en hulp wordt enerzijds geboden via professionele diensten, zoals thuisverpleging en thuishulp. Anderzijds zijn er veel vrijwillige mantelzorgers die zorgtaken opnemen. Deze mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving ! De mantelzorgpremie is dan ook een blijk van waardering voor een groep die we graag in de kijker willen zetten.”

Om de voorwaarden van de mantelzorgpremie te bepalen, zijn er al heel wat stappen ondernomen. Samen met relevante partners, lokale adviesraden en diensten werden verschillende pistes besproken. De diverse bestaande maatregelen werden geanalyseerd. Het is namelijk belangrijk voor het lokaal bestuur om de premie in een Beringse context te gieten.

“We willen bovendien een mantelzorgbeleid uitrollen dat op maat is van onze Beringse mantelzorgers. En omdat we niet iedereen zullen bereiken met een financiële premie, wordt ingezet op een lokaal ondersteuningsplan. Via een enquête worden noden en behoeftes van onze mantelzorgers in kaart gebracht. Die feedback wordt verwerkt in een ruimer mantelzorgbeleid. Op deze manier zorgen we voor een beleid dat meegroeit en meedenkt met de mantelzorgers. Ik doe dan ook graag een warme oproep aan alle Beringse mantelzorgers om de enquête in te vullen”, aldus schepen Yalçin.

Ben jij een mantelzorger? Vul dan zeker de enquête in.

Wil je meer informatie? Meld je aan voor de nieuwsbrief via mantelzorg@beringen.be of T 011 44 95 00. Je kan hier ook een papieren versie van de enquête opvragen.