Beverlo

Uit allerlei opgegraven voorwerpen kan worden afgeleid dat Beverlo zeer oud is, evenals uit de vanouds gekende gemeenschappelijke velden rondom de driehoekige "biest" en de vele oude plaatsnamen.
Het Frankische "lo" in de naam betekent "bos". Beverlo behoorde vroeger tot het land van Ham, dat Oostham, Kwaadmechelen, Beverlo, Heppen en Leopoldsburg omvatte.
Het bleef één uitgestrekt gebied tot in 1795. Toen werden Oostham, Kwaadmechelen en Beverlo zelfstandige gemeenten.
Het "Kamp van Beverlo", dat in 1835 werd opgericht, werd geleidelijk bij gedeelten gehuurd en aangekocht naargelang de legerleiding het nodig achtte.
Heppen en Leopoldsburg werden zelfstandig in 1850. In 1938 werd Korspel als afzonderlijke parochie ingericht.