Bestuurderspas aanvraag

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle taxi- en VVB-chauffeurs in het bezit zijn van een bestuurderspas.
Deze kan vanaf 1 januari 2020 aangevraagd worden via Centaurus2020.

Maak een afspraak - bestuurderspas afhalen

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B met medische keuring beschikken
  • een uittreksel uit het strafregister 596.1-28 van minder dan drie maanden oud kunnen voorleggen (Dit kan via het thuisloket aangevraagd worden.)
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen
  • een bewijs van taalkennis Nederlands kunnen voorleggen; diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of attest niveau 1 of 2.1. Wie over een bewijs van lager onderwijs of attest niveau A1 of 1.2 beschikt, krijgt krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen
  • indien van belang: bewijs van vereiste kennis voor het vervoeren van personen in een rolstoel

Kosten

De bestuurderspas kost 23,74 euro.

Bijzonderheden

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Wil je een medewerker spreken aan het loket? Bel naar het algemeen nummer van het Stadhuis.

Meer info: Taxi | Vlaanderen.be

maak een afspraak - bestuurderspas afhalen