Bestrijding ratten

Overlast van ratten op het openbaar domein meld je bij de stedelijke werkplaatsen. Een externe firma komt ter plaatse en zorgt voor de bestrijding van de ratten als het probleem zich effectief op het openbaar domein bevindt.  

Overlast van ratten op het privé domein pak je zelf aan. Hiervoor neem je contact op met een gespecialiseerde firma.

De meest efficiënte bestrijding is trachten te voorkomen dat ratten voedsel, water en onderkomen vinden. Enkele preventieve maatregelen:
  • zorg voor goed sluitende ramen en deuren
  • ruim regelmatig op in en rond gebouwen
  • stapel verpakte veevoeders los van de muren in losstaande stapels
  • vermijd lekkende kranen en leidingen, plasjes en putjes,...
  • gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van veevoeders
  • vermijd langdurige voedselopslag en gebruik eerst de oudste voorraad
  • verzamel huishoudelijk afval in een goed afgesloten vuilbak of container, niet op hopen of in zakken
  • strooi geen etensresten op de composthoop
  • strooi het kippenvoer niet op de grond, maar gebruik een voederbak en neem deze 's avonds weg
  • zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
De bestrijding van ratten op het openbaar domein is gratis.