Bestrijding processierups

De eikenprocessierups is een bladvretende rups en komt voor op de zomereik. Ze heeft een grijs-blauwe kleur en is getooid met lange haren. De nesten vind je terug in de takoksels. Stel je ergens processierupsen vast, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de stedelijke werkplaatsen via de registratiefiche. Hierop vind je een aantal vragen die de werken op het terrein moeten vergemakkelijken.

Toegepaste bestrijdingsvormen:

 • natuurlijke bestrijding: in bossen, natuurgebieden,... houden natuurlijke vijanden (sluipwesp, sluipvliegen, grote poppenrover, koolmees, vleermuizen en gaasvliegen) de processierupsen in toom en is dus geen preventieve bestrijding nodig
 • preventieve bestrijding: op plaatsen die eerder aangetast zijn door processierupsen of een hoog risico hebben, gebeurt een preventieve bestrijding; hierbij vernevelt een tractor een biologisch product door de bomen; dit product heeft geen negatieve werking op de natuurlijke vijanden van de rupsen, bijen of hommels; voor bomen op privéterrein waar in het verleden hinder geweest is, kan ook een preventieve bestrijding gebeuren; om hiervoor in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:
  • de bomen staan binnen een straal van 20 meter rondom een woning of bedrijf
  • de bomen zijn bereikbaar met een grote tractor (voldoende grote doorgang)
  • de eigenaar gaat akkoord met eventuele schade aan het terrein
  • de bomen zijn niet gelegen in beschermde zones (vengebied, natura 2000 netwerk)
 • curatieve bestrijding: nesten die toch nog ontwikkeld zijn, worden weggebrand door een aannemer; deze bestrijding gebeurt rond privéwoningen, bij bedrijven en op het openbaar domein (fietsroutenetwerk, pleintjes) maar niet in bossen of in ver afgelegen zones
 • preventieve bestrijding is gratis
 • curatieve bestrijding:
  • bomen in een straal van 20 meter rond de woning: 25,00 euro voor de eerste boom + 12,00 euro voor elke bijkomende boom
  • bomen verder dan 20 meter van de woning: 25,00 euro/boom
  • bomen op moeilijk bereikbare plaatsen: 80,00 euro/boom

Meld de eikenprocessierups hier.