Besluit burgemeester betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID -19 pandemie 20-01-2021