Beslissingen omgevingsvergunning

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 7 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wordt voor de omgevingsvergunningsaanvragen en administratieve beroepen vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 de termijn voor het instellen van een administratief beroep verlengd tot 60 dagen.
Hieronder kan per dossier nagegaan worden wat de van toepassing zijnde termijn is.

Thema's