Beslissing in laatste aanleg gewestelijk omgevingsambtenaar 05-11-2021, Noe Bruno, Heppensesteenweg 91, 3581 Beringen