Beslissing in laatste aanleg deputatie Limburg 22-12-2021, Heyligen Marc, Schaffensesteenweg 190, 3583 Beringen