Beslissing in laatste aanleg deputatie Limburg (15-06-2022) Dimitri Volders en Valkeneers Ilse, Grensstraat 38, 3581 Beringen