Beslissing deputatie Limburg 25-03-2021, Aquafin, Molendijk 115 te 3582 Beringen