Beslissing deputatie Limburg 07-10-2021, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, Nieuwendijk zn te 3582 Beringen