Beslissing deputatie, 24-09-2020, Schroeten Sabine, Markt 16, 3580 Beringen