Beslissing deputatie (21-10-2020), Eren Semih, Laan op Heusden 57, 3582 Beringen