Beslissing aanvraag gewestelijke omgevingsambtenaar 22-09-2021, Infrabel, Stationstraat -, 3582 Beringen