Beslissing aanvraag deputatie 15-04-2021, Metal Finishing industries; Schoebroekstraat 56, 3583 Beringen