Beslissing aanvraag d.d. 23-12-2021, Vandezande Bryan, Sint-Antoniusstraat 35, 3583 Beringen