Beslissing aanvraag d.d. 14-07-2022, Van Hooydonck Lieven, Schaffensesteenweg -, 3583 Beringen