Beslissing aanvraag, 9-11-2020, ST Consulting, Koolmijnlaan 360-362, 3581 Beringen