Beslissing aanvraag 31-12-2020, Lucas Marina, Kreniststraat 65, 3583 Beringen