Beslissing aanvraag 30-09-2021, De Bosscher Myriam, Trommelaar 5, 3583 Beringen