Beslissing aanvraag 28-04-2022, Vandermaesen Roel, Rietstokstraat 12, 3583 Beringen