Beslissing aanvraag 25-03-2021, Kurt Vliegen, Geiteling 48, 3580 Beringen