Beslissing aanvraag, 22-10-2020, Callesn Kenny, Tervantstraat 263, 3583 Beringen