Beslissing aanvraag 22-04-2021, Donné Tim, De Ram 28, 3580 Beringen