Beslissing aanvraag, 22-04-2021, Coenen Brent en Antonissen Evelien, Heidebloemstraat 1, 3580 Beringen