Beslissing aanvraag 17-09-2020, Car Bülent, De Ram 3, 3580 Beringen