Beslissing aanvraag 16-09-2021, Stals Rik, Sparrenbosweg 6, 3582 Beringen