Beslissing aanvraag 16-06-2022, Goddeeris Marc, Koolmijnlaan 50, 35880 Beringen