Beslissing aanvraag, 15-04-2021, Garcia Eloy en Leppens Sylvie, Bergske 25, 3580 Beringen